Sustav za praćenje potrošnje energenata

Općenito

Zanima vas praćenje potrošnje električne energije i ostalih energenata, a ne znate od kuda biste krenuli – no znate da želite iscrpnu, sveobuhvatnu analizu i konkretna i učinkovita rješenja? Programski paket SmartWay je alat za praćenje, analizu, kontrolu i optimizaciju potrošnje energije u objektu te je u potpunosti prilagođen međunarodnom standardu za upravljanje energijom ISO 50 001. Odgovornim praćenjem rada sustava u realnom vremenu, izvještavanjem, alarmiranjem i pružanjem profesionalne podrške, alat SmartWay doprinijeti će smanjenju svakodnevnih troškova te tako povećati profit tvrtke. Predviđanje rada sustava na temelju izmjerenih parametara može otkriti potencijalne probleme, smanjujući udio ljudskih pogreški te rizik od pojave neželjenih scenarija. Također, alat SmartWay namijenjen je energetskim menadžerima prilikom prikupljanja informacija i donošenju logičkih odluka kako smanjiti operativne troškove te povećati pouzdanost sustava.

Sustavni pristup energetskim pitanjima pomoći će pronaći mjere i procedure s ciljem smanjenja potrošnje energenata. Analiziranje potrošnje energenata u realnom vremenu i na ključnim mjestima nužno je kako bi se uspostavilo sustavno upravljanje energijom. Uz dnevna, tjedna, mjesečna i/ili godišnja izvješća koja dolaze u PDF formatu na željenu e-mail adresu u trenutku i količini kada korisnik to želi, relevantne informacije će biti nadohvat ruke.

Upravljanje energijom sustavni je put k osiguranju kontinuirane brige o potrošnji energije. Kako bi u svakom trenutku mogli odgovoriti na pitanje gdje, kako i koliko se troši energija te koji energenti se troše, na ključnim mjestima potrebno je pratiti potrošnju energije.

Analiziranje potrošnje energenata u realnom vremenu i na ključnim mjestima nužno je kako bi se uspostavilo sustavno gospodarenje energijom. Analiza se sastoji od:

 • Odabira objekata i ključnih brojila koja će se pratiti,
 • Prikupljanja podataka vezanih uz potrošnju (praćenje potrošnje električne energije, vode, loživog ulja, temperature, vlage, tlaka, CO2…),
 • Analiziranja prikupljenih podataka uz definiranje ciljeva i očekivanih ušteda,
 • Interpretiranja analiziranih podataka.

 

Sustav za praćenje potrošnje elekrične energije - graf potrošnje.

 

Podaci se mogu pregledavati na satnoj, dnevnoj, mjesečnoj i godišnjoj razini. Grafovi su interaktivni, stoga je moguće odabrati dane i sate te se kretati u odabranim periodima.

Web aplikacija SmartWay omogućava prikaz željenih alarma sustava, prekomjerne potrošnje struje, vode te drugih anomalija sustava. Za pojedini alarm se dobiva e-mail kada se alarm aktivira.

Sustav šalje tjedna izvješća u ponedjeljak u 8 sati za prethodni tjedan te mjesečno izvješće, prvoga u slijedećom mjesecu, u 8 sati. Izgled tjednog i mjesečnog izvješća prikazan je na slici 3.1. Izvješća se mogu skinuti i s web aplikacije.

 

Sustav za praćenje potrošnje električne energije i ostalih energenata - graf potrošnje temperature.

 

Praćenje potrošnje električne energije i ostalih energenata - SmartWay izvještaj.Praćenje potrošnje energenata.Praćenje potrošnje električne energije.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE

Web aplikacija SmartWay omogućuje prosljeđivanje podataka na Informacijski sustav za gospodarenje energijom. ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Osnovne funkcije ISGE sustava:

 • Prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama te kontrola potrošnje energije i vode na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj razini
 • Jednostavan pristup informacijama o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinima i mjestima na koji se energija troši
 • Izračuni i analize sa ciljem ostvarivanja energetskih i financijskih ušteda
 • Verifikacija ostvarenih ušteda
 • Automatizirano upozoravanje o neželjenoj, prekomjernoj i neracionalnoj potrošnji energenata

 

Gdje smo sve proveli praćenje potrošnje električne energije i ostalih energenata

Realizirani projekti:

 • CineStar Varaždin, Split, Centar Kaptol, Pančevo, Zrenjanin, Novi Sad, Tuzla
 • LifeClass Terme Sveti Martin
 • Međimursko Veleučilište Čakovec
 • Sveučilište Sjever
 • Međimurska priroda
 • Međimurske vode
 • Ekonomska škola Čakovec
 • Osnovna škola Selnica
 • Učenički dom Graditeljske škole Čakovec
 • Zgrada Zadarske županije
 • Osnovna škola Šenkovec
 • Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA
NOVOSTI

PRAĆENJE POTROŠNJE

OSTALA RJEŠENJA I USLUGE
0
0
pattern
https://www.smartway.com.hr/wp-content/themes/imperio/
https://www.smartway.com.hr/
#68AF4f
style2
paged
PODIJELI
/home/smartway/public_html/
#
off
none
loading
#
Sort Gallery
on
off
off
off