ISO 9001

  ISO 9001

  ISO 9001 je međunarodna norma koja definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima kupaca i relevantnim propisima. Primjenjiva je na sve vrste organizacija: profitne i neprofitne, proizvodne i uslužne, male i velike.

  Dokumenti i aktivnosti koje organizacija provodi u skladu s normom zajednički se nazivaju sustav upravljanja kvalitetom. Sustav upravljanja kvalitetom obuhvaća sljedeće aktivnosti unutar organizacije:

  • planiranje i održavanje samog sustava
  • upravljanje resursima (ljudski resursi, infrastruktura)
  • planiranje, ugovaranje i prodaja
  • projektiranje i razvoj
  • nabava
  • proizvodnja i pružanje usluga
  • mjerenja, analiza i poboljšanja procesa te sustava.

   

  Kontrola kvalitete proizvoda ili izvođenja usluge samo je jedna od aktivnosti koje moraju biti definirane i adekvatno provođene kako bi sustav upravljanja kvalitetom mogao uspješno funkcionirati.

   

  Načela ISO 9001

   

  Usmjerenost na kupca.  Razumjeti i zadovoljiti potrebe kupaca, nastojati nadmašiti njihova očekivanja.

  Vodstvo. Mora biti u skladu sa svrhom postojanja organizacije, treba stvoriti okruženje u kojem ljudi mogu realizirati ciljeve.

  Uključivanje ljudi.  Ljudi na svim razinama organizacije razumiju što i zašto treba napraviti te znaju kako.

  Procesni pristup.  Razumjeti slijed radnji i potrebne resurse.

  Sustavni pristup.  Razumijevanjem međuovisnosti procesa postići uspješnost i učinkovitost organizacije.

  Stalno poboljšavanje.  Učiti:  planirati – provesti – provjeriti – postupiti.

  Činjenični pristup odlučivanju.   Učinkovite odluke temelje se na analizi podataka i informacija.

  Partnerski odnos s dobavljačima.  Uzajamno korisni odnosi povećavaju obostranu sposobnost za uspjeh.

   

  Zahtjevi ISO 9001

   

  Dokumentacija

  • objašnjava ciljeve
  • objašnjava postupke
  • omogućuje komunikaciju
  • omogućuje učinkovito planiranje, izvršenje i nadzor procesa

   

  Odgovornost uprave

  • opredijeljenost za sustav
  • definicija ciljeva
  • planiranje
  • definicija ovlasti i odgovornosti
  • uspostava komunikacije
  • preispitivanje sustava

   

  Upravljanje resursima

  • osposobljenost, izobrazba i svijest ljudi
  • infrastruktura
  • radno okruženje

   

  Upravljanje realizacijom proizvoda ili usluge

  • planiranje realizacije
  • utvrđivanje zahtjeva kupca
  • utvrđivanje zahtjeva proizvoda
  • potporni procesi
  • realizacija proizvoda ili usluge
  • nadzor opreme

   

  Mjerenje, analize, poboljšanja

  • zadovoljstvo kupca
  • unutrašnji audit
  • praćenje i mjerenje procesa
  • upravljanje nesukladnostima
  • analiza podataka
  • preventivne i popravne radnje
  0
  0
  pattern
  https://www.smartway.com.hr/wp-content/themes/imperio/
  https://www.smartway.com.hr/
  #68AF4f
  style2
  paged
  PODIJELI
  /home/smartway/public_html/
  #
  off
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  off
  off
  off

  Do NOT follow this link or you will be banned from the site!