We are authorized electro installation engineers

Feb 08, 2019

admin

Vijesti

0

U paletu ponude usluga upisali smo i ovlaštenje za projektiranje električnih instalacija, s obzirom na to da je tvrtka SmartWay d.o.o. zaposlila Marka Kancijana, mag.ing.el.techn.inf., ovlaštenog projektanta elektroinstalacija.

Projektiranje tehničke dokumentacije za izvođenje elektroinstalacija u bilo kojem objektu (stambeni ili poslovni objekt, građevinski objekt, industrijski pogon i dr.) mora provesti stručna osoba koja u skladu s važećom zakonskom regulativom, izrađuje:

  • conceptual solution
  • idea project
  • main project
  • detailed design
  • troškovnik i drugu potrebnu dokumentaciju.
Post by admin

Comments are closed.