Od sada možete čitati članke dr. sc. Petre Mesarić i u časopisu EGE

ožu 19, 2020

admin

Vijesti

0

 

U Svetom Martinu na Muri, 19.03.2020.

“Primjena sustava praćenja potrošnje energije i vode na temelju energetske obnove zgrada javnog sektora u punom je zamahu. Počeci su bili teški jer je mnogo toga bilo nedefinirano za sve ključne sudionike. To podrazumijeva položaj samih opskrbljivača i njihove politike o pristupu, zamjeni i nadogradnji brojila, projektantska rješenja, tehničko poznavanje opreme i protokola i njihov pristup projektnom zadatku, cijene opreme i integracije sustava na tržištu, a zatim i same proizvođače opreme za daljinsko očitanje i tvrtke koje se bave integracijom sustava. Sve to rezultiralo je velikim nesporazumima između svih uključenih strana. Politike opskrbljivača vodom, plinom, električnom energijom i drugim energentima rješavale su se i definirale u hodu. Projektanti nisu ni bili informirani ni educirani što treba poduzeti i kako pravilno projektirati arhitekturu sustava praćenja potrošnje energije i vode. Tvrtke koje su u paketu usluga nudile i integraciju sustava, otežano su ga integrirale zbog svih uvjeta koji su se prethodno trebali osigurati. Pri integraciji je utvrđeno kako objekti nisu pregledani i kako nisu utvrđena stanja brojila opskrbljivača. Kao posljedica došlo je do produljenja roka predviđenog za integraciju sustava jer je u slučajevima potrebe za zamjenom stara brojila trebalo je zamijeniti novima koja su spremna za daljinsko očitanje, dok dobava brojila i brzina izlaska na teren varira među opskrbljivačima. Nadalje, praćenje potrošnje energije i vode treba obuhvatiti samo dio koji se obnavljao. U tim se slučajevima pojavila potreba za ugradnjom kontrolnih brojila.”

Više pročitajte u prvom broju EGE-a u 2020. godinu.

Post by admin

Prenijeto na ovu stranicu