Web aplikacija za praćenje punionica tvrtke Schrack Technik

Tvrtka SmartWay izradila je web aplikaciju za praćenje punionica za električna vozila tvrtke Scrack Technik. Web aplikacija omogućava:

  • Udaljeni ili lokalni nadzor punionica
  • Javno dostupan pregled zauzetosti te informacija o tipu priključaka punionice za električna vozila
  • Javno dostupne upute kako doći do punionice (Google maps)
  • Integraciju većeg broja punionica
  • Upravljanje korisnicima te potrošačima punionica
  • Upravljanje RFID karticama potrošača
  • Grafički pregled ciklusa punjenja po punionicama te potrošačima
  • Automatsko generiranje izvješća o ciklusima punjenja potrošača
  • Jednostavno korištenje aplikacije
Post by admin

Prenijeto na ovu stranicu