Projekt SMARTER ISO 50 001

Sustavi praćenja potrošnje energenata omogućavaju nadzor bitnih parametara koji utječu na način korištenja energije u tehničkim procesima. Međunarodna norma za upravljanje energijom – ISO 50 001 kao ciljeve uz smanjenje emisija stakleničkih plinova, postavlja uspostavu politike kontinuiranog poboljšanja načina upravljanja procesima te energijom unutar tvrtke. Nadogradnja SmartWay sustava za praćenje potrošnje energenata, prema normi ISO 50 001, provodi se u sklopu pilot projekta SMARTER ISO 50 001, na objektu LifeClass Terme Sveti Martin. Rezultat projekta biti će razvijen programski sustav za uspostavu i provođenje norme. Ovakvim pristupom potvrdit će se da SmartWay sustav značajno doprinosi održavanju norme jer kontinuiranim praćenjem i uvidom u trenutno stanje procesa, mogu se značajno optimizirati, što svakako rezultira smanjenjem potrošnje energenata, a ujedno dugoročno doprinosi uspostavi energetske politike tvrtke.

Post by admin

Prenijeto na ovu stranicu